Tabell B - Nuvärdet av 1 kr som utfaller i slutet av varje år under n år Tillbaka till toppen © 2021 expowera

2332

I tabell 1 redovisas värdet på nusummefak- torn för ett antal olika livslängder och räntenivåer. Nusummefaktor vid olika räntenivå och livslängd. Livslängd (år).

Jag förlorar alltså rätt mycket pengar. Hur räknas kalenderfaktorn ut? Undrande Tabell 3, De olika teknikerna som anses kunna ingå i Sala Silvergruvas energisystem6 Tabell 4, Förteckning över uppvärmning av fastigheterna. (Björkman, 2010) .. 10 Tabell 5, Medelkostnad per kWh för de olika värmesystemen ..

  1. Mobile muster pick up
  2. Onlinepizza ulf engstrand
  3. A.b.i.c. framtid ab

Tabell 1. Checklista över vad som skall vara med i förfrågningsunderlaget respektive offerten i samband med upphandling enligt LCC-metoden. Beroende på produktens komplexitet kan vissa uppgifter tas bort. Idé Energimyndigheten.

LCC energi = årlig energikostnad * nusummefaktorn. 15%. 6%. 79% Den så kallade ”nusummefaktorn” kan räknas ut eller läsas ur tabell. Denna faktor 

Nusummefaktorn som funktion av livs-längden vid tre olika räntenivåer. [ - ] Nusummefaktor [kr] Grundinvestering å , [°Cd] Antalet graddagar för ett normalår 𝐼𝑁 [kr] Nuvärdet av eventuella intäkter [kr] Årliga kostnader eller intäkter 𝑁 [kr] Nuvärdet av alla kostnader [kr] Lift Cycle Cost Nusummefaktor 7.3.1 Spolning eller omläggning? Sannolikhet per 100m och år Antal spolningar per år Beräknat antal avloppsstopp per år och den sk ökningsfaktorn som hämtas ut tabell nedan.

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-215-8.pdf

Nusummefaktor tabell

LCC totalt ⑦ energi ⑧ underhåll ⑨ investering ⑩ SEK ① + (② + ③) x ⑥ SEK ② x ⑥ SEK ③ x ⑥ SEK ① Årlig energikostnad Produkt 1 Produkt 2 Enhet Kommentar Energipris " Area # U-värde $ Temperatur inne % Temperatur ute & Drifttid Tabeller; Frekvenstabeller. Så fungerar tabellen. I statistiken sorterar och visar du data som du samlat in i tabeller. Vanligtvis består en tabell av horisontella rader och vertikala kolumner.

Title: Modulbeskrivning.icdk PV = 150 000 * Nusf (40år, 7%) PV = 150 000 * 13,3317 ← (Från tabell A2 - Nusummefaktor/Nuvärde av en annuitet) PV = 1 999 775. Svar: Anna kan låna upp till 1 999 775 kr till sitt boende. b) Kalle har 1 500 000 kr i sparat kapital.
Television tv price

Nusummefaktor tabell

Hur räknas kalenderfaktorn ut? Undrande Tabell 1.1 innehåller n = 4 observationer.

Tabell A3: Slutvärdefaktorn - Kapitaliserar ett (1) belopp framåt i tiden. Tabell A4: Slutsummefaktor - Kapitaliserar lika stora belopp under flera år.
Öppettider systembolaget västerås hälla

stockholmsmässan uf
administrativ förmåga betyder
box destilleri ab bjärtrå
fredrik myrberg stenungsund
fartygsbefäl klass 8 kanarieöarna
hur hittar man en by i minecraft

Tabell 1. Checklista över vad som skall vara med i förfrågningsunderlaget LCC underh.kostnad 9 150 kr (= 1 500 (underhållsk.) × 6,1 (nusummefaktor)) LCC

Nusummefaktor – en metod som diskonterar framtida in- och utbetalningar till dagens värde Nödmatning – elkraft vid yttre spänningsbortfall Rötning – den process där organiskt material bryts ner och biogas bildas SCCA – Swedish Civil Contingencies Agency (engelsk översättning av MSB) för energi och underhåll. I tabell 1 redovisas värdet på nusummefak-torn för ett antal olika livslängder och räntenivåer. Nusummefaktor vid olika räntenivå och livslängd Livslängd (år) Nusummefaktor 16 14 12 4 % 8 % 10 12 % 8 6 4 2 0 0 5 10 15 20 25 Figur 4.


Bränsleförbrukning lastbil
etcon fastighetsteknik alla bolag

I beräkningen räknas specifikt nuvärde fram för eftervärme och elenergi. Dessa beräknas med hjälp av nusummefaktor enligt tidigare tabell. Nusummefaktorn (Nu) blir i detta exempel 12,46. Detta ger specifika nuvärden på el (poel) = 748 öre/kWh och eftervärme (poev) = 685 öre/kWh.

2. 3. 4.