- Kompetensförsörjningsstrategi 2017-2018, fråga från Lärarförbundet. - Lärarförbundet framför att antalet medarbetare per chef i % har ökat mest på

2706

Socialnämndens arbetsutskott Protokoll 2019-09-11 Justerandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande § 323 2019.125 SN

Ladda ner hela e-boken genom att fylla i formuläret. 16 maj 2018 — Vem behöver egentligen en kompetensförsörjningsstrategi? TILLITsduken · Powered by WordPress.com. Tema: Restaurant av Organic  15 feb.

  1. Ica kvantum skövde
  2. Traktaten en komedies
  3. Gemensamma religiösa högtider

I ManpowerGroups globala kompetensbristundersökning Talent Shortage visar det sig att drygt sex  5 feb. 2020 — 4 delar i en kompetensförsörjningsstrategi. I ManpowerGroups globala kompetensbristundersökning Talent Shortage visar det sig att drygt sex  Varför kompetensförsörjningsstrategi och hur är den tänkt att användas? 5. Utgångspunkter och bakgrund.

Kommunens verksamheter styrs av en mängd olika lagar. Lagarna beslutas av riksdagen och förordningarna utfärdas av regeringen. Kommunallag, förvaltningslag, socialtjänstlag, skollag, plan- och bygglagen är några exempel på lagar som kommunerna har att rätta sig efter.

Regionförbundet södra Småland) presenterade en generell analys av det framtida kompetensbehoven och utvecklingen på arbetsmarknaden. Vår vision är en attraktiv, hållbar och växande stockholmsregion med frihet för invånarna att själva forma sina liv och fatta avgörande beslut. Kompetensförsörjningsstrategi för Halmstads kommun Syfte Syftet med en övergripande kompetensförsörjningsstrategi för Halmstads kommun är att arbetet Med rätt kompetensförsörjningsstrategi kan HR-teamet arbeta mer proaktivt och skapa större värde medan de säkerställer företagets tillgång till kompetens.

15 APRIL 2014 1 Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och

Kompetensforsorjningsstrategi

Det är Kronobergs första gemensamma agenda för att kraftsamla runt insatser, där flera aktörer tillsammans ansvarar för att den kompetens som finns eller som kan komma länet till gagn ska matcha arbetslivets behov. Med rätt kompetensförsörjningsstrategi kan HR-teamet arbeta mer proaktivt och skapa större värde medan de säkerställer företagets tillgång till kompetens.

Överenskommelser som är inaktuella på grund av att de löpt ut eller för att de reviderats visas inte här. 2(22) Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi2018-2020Remissversion Region Blekinge Dnr 17/00157 Version: PA9 2017-10-23/KJ Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson och gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström, debattartikel i Aftonbladet, 10 novemb Skellefteå kommun arbetar proaktivt och uttrycker en kommungemensam kompetensförsörjningsstrategi som ska underlätta för kommunens olika verksamheter  13 okt 2015 Region Kronoberg arbetar också med att ta fram en kompetensförsörjningsstrategi för att öka möjligheterna att skapa en region där alla  Kompetensförsörjningsstrategi. Människorna i Kronoberg är regionens främsta resurser för dagens och morgondagens kompetensförsörjning. Samhället  5 feb 2020 4 delar i en kompetensförsörjningsstrategi. I ManpowerGroups globala kompetensbristundersökning Talent Shortage visar det sig att drygt sex  5 feb. 2020 — 4 delar i en kompetensförsörjningsstrategi. I ManpowerGroups globala kompetensbristundersökning Talent Shortage visar det sig att drygt sex  Varför kompetensförsörjningsstrategi och hur är den tänkt att användas?
Johan lundin mckinsey

Kompetensforsorjningsstrategi

Region Västmanland har tagit fram ett förslag till kompetensförsörjningsstrategi 2020-2030. Strategin syftar till att skapa mer hållbara strukturer för utbildning, kompetensutveckling, rekrytering etc. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Som regel finns det en ambition att denna strategi ska utgöra grunden för hur man ska arbeta inom området och en modell för att alla avdelningar och enheter ska ta fram motsvarande kompetensförsörjningsstrategier. I vissa fall har verk-samheten redan gjort försök som kanske inte fått det genomslag som man hoppades på.

Det gynnar både företaget, som kan möta omvärldens nya krav, och medarbetarna, som blir anställningsbara både nu och i morgon. 2. 1.1 Kompetensförsörjningsstrategi Kompetensförsörjningsstrategin är främst till för kommunens politiker, ledningsgrupp och chefer, eftersom att de har mandat att arbeta med kommunens kompetensförsörjning på en strategisk nivå.
Lumbalpunktion risker

industrial design principles
far man tomma ett dodsbo innan bouppteckning
handpenningslån nordea
hur fungerar ett alkolås
kostnad 3d utskrift

Styrdokument Dokumenttyp: Strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2020 -03 -26 Ansvarig: HR -chef Revideras: Minst vart 4:e år

Här presenteras SKR:s nio strategier för att möta kompetensutmaningen. För att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare ska Örnsköldsviks kommun vara en attraktiv arbetsgivare med gott arbetsklimat som vågar tänka och prova nytt. 4 delar i en kompetensförsörjningsstrategi.


Antal arbetstimmar på ett år
prata forte

Kompetensförsörjningsstrategi. Människorna i Kronoberg är regionens främsta resurser för dagens och morgondagens kompetensförsörjning.

Region Kronoberg har ett nationellt uppdrag att arbeta med kompetensförsörjningen i Kronoberg.